Torreta dels Boïl

Fou edificada al segle XVIII i formava part d’un conjunt més gran: el palau dels Boïl o Sardanyola, datat en aquest mateix segle

Detalls

Segle XVIII Torre de planta quadrada

La torreta dels Boïl. És un edifici amb dues altures i planta baixa, fet en rajola. La torre de planta quadrada, s’eleva a un dels laterals.

Les tres plantes s’organitzen de la mateixa forma: una gran sala que ocupa quasi els 63 metres quadrats construïts.

L’escala d’accés es troba a un dels cantons. Les plantes baixa i primera disposen de dues cambretes aprofitant el lateral de l’escala de la torre.

Les cobertes varien a cada planta: baix, de revoltons i, a la primera planta, llisa. En la segona planta s’aprecia l’estructura de bigues que sustenta el sostre a dues vessants. A les plantes, s’accedeix per una escala amb una barana de ferro. La primera planta està decorada amb sòcols de taulells de tipus mocadoret. Els motius es repeteixen al sostre de la segona planta, però amb algunes variacions.

Monument BIC:

http://www.ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/bics?viewUrl163469238=/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php&id=232&lang=ca

Projectes relacionats