Castell-Palau Senyorial

Fou edificada al segle XVIII i formava part d’un conjunt més gran: el palau dels Boïl o Sardanyola, datat en aquest mateix segle

Detalls

Segle XVIII
Torre de planta quadrada

Castell-Palau senyorial. Antic castell medieval i després palau senyorial, que va patir diverses modificacions i canvis de propietat fins arribar als nostres dies: és a finals del segle XIX quan es converteix finalment en una institució educativa.

Les primeres referències que ens parlen del castell, ens parlen d’ell com a palau o castell de manera indistinta, tret prou freqüent pel que fa a les descripcions del segle XVIII, que és quan es menciona per primera vegada per Bernardo Espinalt.

Co·legi Sacre Cor (Castell)

Tot i que no apareix en els registres documentals fins el segle XVIII, el castell data del segle XV, donat que les restes materials trobades i els elements arquitectònics que, gràcies a les investigacions i reformes s’han pogut traure al descobert, així ho atestigüen. Un exemple és l’arc gòtic que forma part de la façana principal i que té una altura de 2,60 metres.

El castell, junt al parc de la devesa, eren propietat del senyor. Aquesta aparent confusió entre palau i castell no fa més que confirmar la doble funció del castell: com a residència del senyor i com a punt defensiu i de guaita.

Projectes relacionats