MUSEU

etnològic

MUSEU ETNOLÒGIC

Ubicat a la torreta dels Boïl, torre barroca del segle XVIII.

Amb una bella decoració de paviments i sòcols de la ceràmica valenciana, concentra objectes i ferraments característics de la societat agrícola tradicional.

C/ Músic Francesc Caballer,2. GODELLA

p

Visita guiada previ avís